Om mig

Jeg er eksamineret Systemisk og Narrativ Psykoterapeut

Oprindelig er jeg uddannet som socialrådgiver i 1986. Siden da har jeg i en årrække arbejdet i den fynske psykiatri, dels i socialpsykiatrien dels i behandlingspsykiatrien som medarbejder og som leder.

2015-2012: Egen konsulent virksomhed på deltid, sideløbende med ansættelse i Odense Kommune.
2015: Egen konsulentvirksomhed på fuld tid.

Jeg har således mange års erfaring med kontaktskabelse, samtale, rådgivning, konsulentarbejde, supervision og terapi samt undervisning i større og mindre grupper.

Min uddannelsesmæssige baggrund

2011: Optaget i Dansk Psykoterapeutforening MPF.

2010: Psykoterapeut på Systemisk og Narrativ basis fra Kursus- og konsulentfirmaet WIOL.
Uddannelse godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

2008: Certificeret Systemisk og Narrativ konsulent fra DISPUK. 3-årig tværfaglig konsulentuddannelse i samtalepraksis, behandling, supervision, konsultation og terapi.

2002: Grundlæggende lederudvikling, Fyns Amt.

2000: Den Sociale Diplomuddannelse. 1-årig tværfaglig specialuddannelse Den Sociale Højskole, Odense.

Talrige korterevarende kurser og temadage inden for psykiatri, misbrugsområdet.

1986: Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Odense.

Min arbejdsmæssige baggrund

2016: Selvstændig konsulentvirksomhed.

2012: Selvstændig konsulentvirksomhed på deltid.

2015 - 2001: Socialfaglig medarbejder i Vista Balboa, Odense Kommune. Et integreret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til mennesker med svær sindslidelse, omfattende rusmiddelafhængighed og behov for støtte og omsorg i hverdagen.
2012 – 2011: Konstituteret leder i Vista Balboa.

2001 - 1999: Leder på Socialpsykiatrisk Botilbud, Roesskovsvej, Fyns Amt.

1999 - 1992: Socialrådgiver i Distriktspsykiatrisk Center, Odense Kommune.

1992 - 1990: Støttecenter Sprotoften, Nyborg Kommune. Botræning og støtte til at opretholde egen bolig.

1990 - 1987: Udslusningsboligerne i Middelfart, Fyns Amt. Behandling og optræning til at bo i mindre indgribende tilbud i primærkommunen.

1987 - 1986: Socialrådgivervikariat i Familieafdelingen Områdekontor Øst, Odense Kommune.